top of page

Jyväskylän Kankaanpään arkkitehtuurikilpailu

 

Kilpailulla haettiin ideoita vanhalle paperitehdasalueelle laadittavan osayleiskaavan pohjaksi. Aivan keskustan tuntumassa sijaitsevan Kankaan alueen kehittäminen on Jyväskylän keskusta-alueen lähivuosien merkittävin kaupunkikehityshanke.

 

Yläluokka

Yhteistyössä arkkitehti Tiia Ettalan ja arkkitehti yo Paul Tynellin kanssa

Ympäristösuunnittelu Tuomo Ranto maisema-arkkitehti yo

Jyväskylä

2014

© 2018 Mer Arkkitehdit Oy
bottom of page