Keski-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti

Peruskoulu ja päiväkoti, Keski-Pasilan Ratapihakorttelit, Helsinki

noin 11 500 brm2

 

Voittanut ehdotus Helsingin kaupungin järjestämässä arkkitehtuurikutsukilpailussa keväällä 2020.

 

Aivan Triplan pohjoispuolelle sijoittuvista Keski-Pasilan Ratapihakortteleista, on rakentumassa monipuolinen ja kantakaupunkimainen asuinalue loistavien kulkuyhteyksien varrelle. Alueen sydämen muodostaa uusi tuhannen oppilaan peruskoulu, joka tulee palvelemaan koko Pasilan aluetta. Lisäksi rakennukseen sijoittuu päiväkoti 200 lapselle.

 

Tiiviiseen kaupunkirakenteeseen sijoittuvalla urbaanilla, monikerroksisella koulu- ja päiväkotirakennuksella on merkittävä rooli alueen julkisena rakennuksena. Asemakaavassa koulurakennuksen lähtökohtana on kantakaupunkimainen, monikerroksinen koulu tiiviillä rinnetontilla, jonka välituntipihat lähtökohtaisesti sijoittuvat koulun matalampien osien katoille. Rakennukselle on myös asetettu kunnianhimoiset tavoitteet elinkaariominaisuuksien suhteen. Nämä lähtökohdat loivat myös erityisiä haasteita suunnittelulle.

 

Suunnitelmassa on luovalla tavalla tulkittu kilpailun lähtökohtia ja pyritty nostamaan esiin tontin ja tilaohjelman suurin potentiaali. Työryhmä halusi luoda tunnistettavan rakennuksen, joka kytkeytyy ratapiha-alueen historiaan rakennusmateriaalinsa punatiilen kautta. Isosta rakennusmassasta pyrittiin muotoilemaan helposti lähestyttävä ja mittakaavallisesti myös pienimmille lapsille sopiva ympäristö. Piha-alue runsaine kasveineen, leikki-alueineen ja sinne johtavine istuskeluportaineen liittyy osaksi vaihtelevaa ja polveilevaa yhteistä julkista maisematilaa. Ehdotuksessa on erityisesti huomioitu näkymät ja yhteys Halkopiipunkalliolta koulun ja päiväkodin pihoille ja taustalla olevaan koulurakennukseen.

 

Arkkitehtisuunnittelu: Työyhteenliittymä Mer Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.

 

Pihasuunnittelu: Masu Planning Oy

Rakenne, elinkaari- ja talotekninen suunnittelu: Ramboll Oy

 

Ulkovisualisoinnit Aterier Replica, Agnieszka Kwiecien

Sisävisualisointi Tiina Juuti

 

2020-

© 2020 Mer Arkkitehdit Oy