top of page
Vanhuspolku_pieni.jpg

Savitaipaleen Kyläpiha

Ikäystävällisen Savitaipaleen taajaman konsepti- ja ideasuunnitelma

Savitaipaleen Toimintakeskus Suvanto ja Eksote ovat mukana Sosiaali-ja Terveysministeriön Täytyy-hankeessa, jonka tavoitteena on asumisen ja palveluiden yhdistäminen siten että ikääntyvä voi elää omassa kodissaan mielekästä ja ihmisarvoista elämää loppuun asti. 

Täytyy-hankkeeseen liittyen Eksote ja Toimintakeskus Suvanto tilasivat Mer Arkkitehdeilta konsepti-ja ideasuunnitelman ikäystävällisestä Savitaipaleen ydintaajamasta. 

Keskustaajaman yleissuunnitelma ns. “Kyläpiha-alue” rajautuu n.500 m halkaisijaltaan olevan ympyrän sisälle. Ajatuksena on että työn konsepteja- ja ideoita voidaan tulevaisuudessa käyttää “sabluunana” muissa vastaavanlaisissa pienissä keskustaajamissa. 

Lähtötietona ja taustamateriaalina käytettiin Jarmo Suomisen ja Erkki Vauramon ”Muuttuva yhteiskunta- muuttuvat palvelut, pienen kunnan mahdollisuudet” raporttia. Paikallistuntemusta saatiin tilaajan ja viranomaisten lisäksi kahdesta asukastyöpajasta.

2018

© 2019 Mer Arkkitehdit Oy
bottom of page